فن کویل کانالی

افقی – عمودی
انواع فیلترهای الومینیوم – پارچه ای
فن فلزی ( کم صدا ) – موتور تک فاز – 3 دور
کویل مشترک گرمایی و سرمایی
تامین هوای مطبوع و کنترل دما برای سالنها – اپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری
از ظرفیت 800 – 2000 cfm بر اساس استاندارد کاتالوگ – خارج از ظرفیت بصورت سفارش