پکیج یونیت

هوا خنک – آب خنک
کمپرسور پیستونی – اسکرال – اسکرو
مبرد r22- r 134a –r 407 c – r 410 a
انواع فیلترهای الومینیوم – پلیتد – کیسه ای –هپا
کویلهای گرمایی و سرمایی
تامین هوای تازه و کنترل دما برای سالنها – کارخانجات صنعتی – اپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری
از ظرفیت 5- 120 تن بر اساس استاندارد کاتالوگ – خارج از ظرفیت بصورت سفارش