اواپراتور

اواپراتورهای هوایی شرکت ماهان سرما در چهار سری: C (Cubic), D (Double), S (Slim Type), T (Tunel) ساخته می‌شوند:

اواپراتورهای سری C در 26 مدل و از ظرفیت 3 kw تا 110 kw طراحی و تولید می‌شوند.

اواپراتورهای سری D و S و T به‌صورت سفارشی در ظرفیت‌های فوق و در صورت نیاز مشتری در ظرفیت مورد درخواست مشتری نیز قابل تولید می‌باشند.

اواپراتورهای تولیدی شرکت ماهان سرما سازگار با مبردهای هالوکربنی مانند R22 و R134 و R404 و R407 و … می‌باشند.