تونل انجماد

افقی – عمودی
فن اکسیال تک فاز و سه فاز
بدنه گالوانیزه – رنگ کوره ای
کویل اواپراتور شامل لوله مسی و فین آلومینیوم
سیستم برفک زدایی با المنت یا گاز داغ
جهت استفاده در سیستمهای سردخانه های زیر صفر و بالای صفر
از ظرفیت 6 – 60 kw بر اساس استاندارد کاتالوگ – خارج از ظرفیت بصورت سفارش