کویل

آبگرم – آبسرد – کندانسور – اواپراتور – بخار
کویل شامل لوله مسی و فین آلومینیوم یا آلومینیوم روکش دار ( gold fin – blue fin )
در 3 سایز لوله “3/8 – “1/2 – “5/8
شستشو در حوضچه مخصوص با مواد چربی زدا
تست نشتی با گاز ازت