یونیت هیتر

آبگرم – بخار
فن اکسیال تک فاز
بدنه گالوانیزه – رنگ کوره ای
کویل گرمایی
تامین هوای مطبوع و کنترل دما برای سالنها –کارخانجات صنعتی و مجتمع های تجاری
از ظرفیت 9000 – 60000 btu/h بر اساس استاندارد کاتالوگ – خارج از ظرفیت بصورت سفارش